Kata változások (2021) dióhéjban

2020. december 21.
Tusnádiné Ágoston Márta
  • Mikor kell figyelembe venni a 40%-os plussz adót?
  • Kinek kell az adót megfizetnie
  • A kisadózónak nyilatkozni kell a kifizető felé!

Lényeges változásokat szavazott meg a parlament a katás vállalkozásokra vonatkozóan, ami 2021. január 1-től fog életbe lépni.

Az alábbi esetekben a kisadózó vállalkozás a szokásos havi tételes adón kívül a juttatott bevétel után 40%-os adót fizet.

Változás egy partnerre vetítve

Belföldi vevőtől származó bevétel esetén a tárgy évben az ugyanazon partnertől kapott 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel után 40% adót kell fizetni, de ezt a plussz adót a belföldi kifizetőnek kell megfizetnie! Ennek érdekében 2021. január 1-től a kisadózónak nyilatkoznia kell a vele szerződéses kapcsolatban álló belföldi kifizető felé a kata adózási mód alkalmazásáról! Ez a kötelezettség és többlet adminisztráció így nem csak a kisadózót, hanem a „normál” adózást alkalmazó vállalkozásokat is érinti, a kisadózótól igénybe vett valamennyi szolgáltatási szerződés tekintetében. 

Mellékelten küldünk egy lehetséges nyilatkozat mintát.

Külfölditől származó bevétel esetén az ugyanazon partnertől kapott 3 millió Ft-ot meghaladó bevétel után a bevétel 71,42 %-a után 40% adót kell fizetni! Az adót a 3 mFt-ot meghaladó juttatást követő hónap 12-ig kell megfizetni. Ezekről a külföldi partnerekről majd nyilatkozni kell az éves adóbevallásban (megszűnés esetén 30 napon belül), a közlendő adatok: név, cím, bevétel havi bontásban.

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozástól származó bevétel esetén 40% adót kell számolni a kapott összegre, melyet a juttatás hónapját követő 12. napig kell megfizetni. Ebben az esetben a plussz adóteher az első forinttól jelentkezik, nincs bevételi alsó határ. Az éves adóbevallásban majd nyilatkozni kell a kapcsolt vállalkozás nevéről, címéről, megszerzett bevételről.

Éves plafon

Amennyiben a kisadózó vállalkozás éves bevétele meghaladja a 12 mFt-ot, akkor a 12 mFt feletti bevételre továbbra is 40% adó plussz adót fizet! (Ez nem változott 2021-től). Emellett fontos figyelemmel lenni arra is, hogy az alanyi áfa mentesség értékhatára is évi 12 mFt. Azaz ennek átlépése után áfafizetésre kötelezett lesz a kisadózó. Amennyiben a vállalkozás nem működik az év 365 napjában (év közben alakult, szünetelt, megszűnt), az áfa mentesség értékhatárát napokra arányosítva kell meghatározni.

A fentiek alapján azt javasoljuk, hogy minden kiadózó és a vele szerződéses kapcsolatban álló vállalkozás tervezze meg a következő évi ügyleteit, és amennyiben szükséges végezzenek adótervezést. Ebben szívesen állunk kedves partnereink rendelkezésére.