Emlékeztető a 2020. július 1-jétől megváltozó számlázási szabályokra

2020. július 01.
Tusnádiné Ágoston Márta
 • Frissítse számlázó programját, mivel július 1-től szinte minden számláról kötelező adatszolgáltatást tenni a NAV felé, immár értékhatár nélkül! 
 • Minden számlán kötelező feltüntetni a vevő adószámát! 
 • A számlakiállítási határidő 15-ről 8 napra csökkent.

A számlázásra vonatkozó szabályok közül több olyan részletszabály változik 2020. július 1-től, ami megtöri az eddigi sok éves gyakorlatot. Ezeket szedjük össze annak érdekében, hogy minél hatékonyabban történjen meg az átállás.

Számla kiállítási határidő

A számlakiállítás határideje 8 napra módosul! A pontos szabály úgy szól, hogy a számla kiállításáról 

 • előleg esetében a pénz, dolog átvételekor, jóváírásakor
 • egyéb esetben a teljesítésig, legkésőbb 8. napon belül kell gondoskodni. 

Számla kötelező adattartalma

Minden belföldi adóalany részére kiállított számlára rá kell írni a vevő adószámát (8 számjegy!), a számla összegétől függetlenül!!! 

 • Akkor is, ha a számla nem tartalmaz áfát, azaz adómentes, áfa körön kívüli, fordított áfás vagy különbözeti adózású az ügylet.
 • Ezekről a számlákról adatszolgáltatást kell teljesíteni a NAV felé! Az adatszolgáltatást a számlázó program végzi, kézi számla esetén pedig manuálisan kell teljesíteni!
 • Nem vonatkozik az új szabály azokra a számlákra, ahol a vevőnek nincs belföldi adószáma. Ilyen például a természetes személy vevő és az EU közösségi ügyletek (csak közösségi adószáma van). A természetes személy vevők részére kiállított számlák 2021-től fognak bekerülni a NAV adatszolgáltatásba. 
 • Véleményünk szerint az adminisztrációs teher (manuális adatszolgáltatás) elkerülése miatt célszerű a kézi számlatömbök selejtezése (ha van ilyen) és a számlázó program bevezetése.
 • A speciális jellegére tekintettel áfa mentes tevékenységekről is számlát kell kiállítani (pl. egészségügyi szolgáltatások, fogorvos-fogtechnikus szolgáltatása, egyéb oktatás, ingatlan értékesítés). Az adminisztráció és a könyvelés követhetősége érdekében az adózók többsége már eddig is számlázta ezeket az ügyleteket.

Ami nem változik:

 • Belföldi fordított adózás esetén továbbra is a vevő adószámának mind a 11 számjegyét rá kell írni a számlára, 
 • közösségi ügylet esetén pedig továbbra is a vevő közösségi adószáma kerül a számlára!!!

Befogadott számlák, adókockázat:

Amennyiben vannak olyan partnerek, akik rendszeresen kézi számlát állítanak ki az Ön cége részére javasoljuk, hogy hívja fel partnere figyelmét a fenti változásokra!

Amennyiben a befogadott számlán nem szerepel az Ön cégének adószáma, úgy nem teljesül maradéktalanul a számla Áfa törvény 169.§ -ban definiált számla adattartalmára vonatkozó előírás. Ennek következménye, hogy számla nem megfelelő kiállítása miatt a számla áfa tartalma nem vonható le!

Ezzel párhuzamosan kiszélesedik a bejövő (termékbeszerzések, igénybevett szolgáltatások) számláinak jelentése is az adóhatóság felé, és az áfa összegétől függetlenül az áfa bevallásban továbbra is jelenteni kell a belföldi ügyletekből származó áfa levonás gyakorlásáról. 

Számla adatszolgáltatás a NAV felé

A számla adatszolgáltatás feltétele, hogy a Társaság (vállalkozás) rendelkezzen regisztrációval és egy technikai felhasználóval a NAV https://onlineszamla.nav.gov.hu rendszerében. Ha még nincs regisztrálva a vállalkozás, akkor kérjük hogy végezze el a regisztrációt, és őrizze meg az ott megadott adatokat, jelszavakat, mert a későbbiekben csak ezzel tudja teljesíteni a vállalkozás a számla adatszolgáltatást. 

További feltétel, hogy az előbb említett technikai felhasználó össze legyen kötve a számlázó programmal. Ennek menetéről irodánk tud tájékoztatást nyújtani.

Számlázás számlázó programmal

A számlázó programoktól elvárt követelmény, hogy a 2020. július 1-től kiállított számlák adatait a számla kiállításával egyidejűleg továbbítsa a NAV szerverére. Erről a NAV visszaigazolást küld, és a felhasználó (a számla kiállítója) ellenőrizni tudja, hogy a számla adat továbbítás sikeres volt-e? Ennek ellenőrzése a vállalkozás feladata és felelőssége. Sikertelen adattovábbítás esetén kérjük haladéktalanul forduljon a számlázó program fejlesztőjéhez. 

Mindezek előzményeképpen kérjük, hogy tájékozódjon a számlázó program fejlesztőinél az adatszolgáltatás elkészítése, valamint sikeres tesztelése felül és legkésőbb június 30-án frissítse a számlázó programját! Ellenkező esetben a szoftver nem tudja teljesíteni az adatszolgáltatási kötelezettséget, ami az adózó kockázata. A számlázó program frissítése előtt július 1-től nem javasoljuk a számla kiállítást, ellenkező esetben manuálisan kell megtenni az adatszolgáltatást. Amennyiben online számlázó programot használ (például szamlazz.hu, ott a szoftver frissítés a felhasználó beavatkozása nélkül automatikusan megtörténik).

Ahol már eddig is működött a NAV számla adatszolgáltatás, ott is szükség van a számlázó program frissítésére, mert az adatstruktúra változása miatt módosítani kellett a szoftver fejlesztőknek is! 

Számlázás kézi számlával

Ha egy adózó kézi számlát állít ki, az adatszolgáltatási kötelezettségét továbbra is manuálisan teljesíti a NAV által működtetett https://onlineszamla.nav.gov.hu/ felületen. Ez a rendszer 2018. július 1-től üzemel.

Bejelentkezést követően a webes felületen be kell írni a számla minden adatát a megadott mezőkbe.

Itt hívjuk fel a figyelmet az előleg+végszámla összegeire, mert a végszámla jelentésénél már csak a különbözetet (előleggel csökkentett végösszeget) kell jelenteni. 

Számlázás online pénztárgéppel

A számla kiállítására is alkalmas pénztárgép gondoskodik a NAV felé a számla adatszolgáltatásról. Emiatt itt is kiemelet a pénztárgép szoftverének frissítése. Még nem megoldott az a kérdés, hogy mi lesz a dupla adatszolgáltatásokkal, ahol a számlázó program is és a pénztárgép is adatot továbbít a NAV felé. Az biztos, hogy figyelni kell a dupla adatszolgáltatás elkerülésére!