A járvány-helyzet adóhatása – jogszabály változások

2020. március. 19.
Tusnádiné Ágoston Márta

Frissítve: 2020.03.26.

A COVID-19 vírusjárvány megfékezésére hozott intézkedések nagy hatással van a vállalkozások működésére, felmerülnek a bizonytalanság kérdései a felső vezetőkben és a munkavállalókban egyaránt. A gyors áttervezési folyamatok segítésére összeszedtünk néhány fontos szabályt, mely talán elősegíti a rövid- és hosszútávú döntéseket.

Táppénz

A karantén esetén fennáll a táppénz lehetősége az alábbiak szerint (ebben még nem volt változás):

 • Egyéni kötelező karantén: aki járványügyi megfigyelés alatt áll, azt az orvos jogosult táppénzre kiírni. Eszerint nem jár a betegszabadság, hanem az első naptól táppénzt állapítanak meg. Ezt főszabály szerint az állam, TB kifizetőhely (100 fő felett) esetén a kifizető folyósítja a munkavállalónak.
 • Nagyobb területi karantén: az országos tisztifőorvos értesíti a területi kezelőorvost, aki dönt a táppénz kiírásáról. Az esetleges járványügyi zárlatot határozattal kell igazolni. 

A táppénz intézménye mindkét esetben lehetőség, nem kötelező érvényű.

A táppénz mértéke:

 • 50%-os mértékű a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt,
 • 60%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási időszaka alatt rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal,
 • 50%-os mértékű, ha nem kórházi ellátásról van szó, és a biztosított a folyamatos biztosítási időszaka alatt nem rendelkezik legalább 730 biztosításban töltött nappal.

[Forrás: www.nnk.gov.hu]

Egyéni önkéntes karantén: csak a munkáltató és munkavállaló közös megegyezése alapján lehetséges. Ebben az esetben nem jár a táppénz, hanem a felek által közösen kialkudott díjat fizeti meg munkáltató a munkavállalónak. Megegyezés hiányában a munkavállaló saját döntése alapján való távol maradása szerződésszegésnek minősül, kivéve ha munkáltató nem tudja biztosítani az egészséges munkavégzés feltételeit. 

Home office 

Távoli munkavégzést munkáltató egyoldalúan is elrendelhet, de a munkavégzéshez szükséges eszközöket munkáltató köteles biztosítani. A home-office munkavégzést érdemes belső szabályzatban rögzíteni, és erre vonatkozóan külön egyezséget kötni a munkavállalóval a feltételekről (például változik a munkavégzés helye, amitől csak megegyezés esetén lehet eltérni). Az MT szerint max. 44 munkanapra lehet „eltérő” foglalkoztatást alkalmazni. 

A kormány 47/2020 (III.18) kormenyrendeletben hozott intézkedései megjelentek a 47. számú Magyar Közlönyben, melyet mellékelünk. Eszerint a gazdasági hatások enyhítésére első lépésként az alábbi változások léptek hatályba 2020.03.19. naptól.

Eredeti hírlevelünket frissítjük az előbb említett intézkedések módosításaival, mely 61/2020 (III.23.) kormányrendeletben jelent meg és az 51. számú Magyar Közlönyben került kihirdetésre 2020.03.24. napi hatálybalépéssel.

A Munka Törvénykönyvét értintő változások

 • a munkáltató módosíthatja a közölt-munkaidő beosztást (az MT szerinti közlési szabályoktól eltérően is)
 • a munkáltató elrendelheti egyoldalúan a távmunkavégzést a munkavállaló számára
 • a munkáltató ellenőrizheti munkavállaló egészségi állapotát, ennek érdekében szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

Hitel, kölcsön és pénzügyi lízing szerződések 

Az adós fizetési haladékot kap a hitelezőtől a tőke- kamat, illetve díjfizetési kötelezettségre 2020. december 31-ig. A szerződés futamideje a fizetési monatórium idejével meghosszabbodik, azaz nincs szó elengedésről. A rendelkezés nem zárja ki a magánszemélyek vagy szervezetek adósságát, sem nem emel ki ágazatokat, azaz mindenkire vonatkozik (kivéve az állam, az önkormányzat és az MNB által felügyelt szervek). Viszont a rendeletben kikötik, hogy ez akkor él, ha a szerződésben „a felek eltérően nem rendelkeznek”. Azaz kiemelt figyelmet kell szentelni a konkrét szerződés felülvizsgálatára. 
Az új fogyasztói hitelek (melyhez nem tartozik zálogjog) teljes hiteldíj mutatója maximum a jegybank alapkamat +5% lehet. Ez jelenleg 5,9% THM.

Ágazati könnyítések társasági adóalanyok és KIVA alanyok részére

Főtevékenységként bizonyos szolgáltatásokat nyújtó ágazatokat a kormány kiemelt és rájuk speciális előírást fogalmaztak meg. Az érintett ágazatok és tevékenységek:

 • a) taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 49.32),
 • b) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 55),
 • c) vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 56),
 • d) alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenység (TEÁOR és TESZOR 90),
 • e) sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység (TEÁOR és TESZOR 93),
 • f ) szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR 92),
 • g) film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás (TEÁOR és TESZOR 59),
 • h) konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 82.30),
 • i) napilapkiadás (TEÁOR és TESZOR 58.13),
 • j) folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (TEÁOR és TESZOR 58.14) és
 • k) műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 60)

A fenti tevékenységeket akkor lehet főtevékenységnek tekinteni, ha 2020.03.24 napját megelőző 6 hónapon belül a legtöbb bevétele (de legalább a bevételének 30%-a) ebből származott. Nem a vállalkozás jegyzett főtevékenysége számít, hanem a 2019. szeptember – 2020. február havi tényleges árbevétel a fenti tevékenységi kódok alapján.

A megfogalmazott intézkedések:

 • Bérekkel kapcsolatos mentesítés: 2020. márciustól - júniusig, összesen 4 hónapra a nem kell teljesíteni az alábbi adófizetési kötelezettségeket a munkaviszony, egyéni- és társas vállalkozói jogviszony tekintetében
  o    a 17,5% szocho,  
  o    a 1,5% szakképzési hozzájárulás,
  o    a 10% egyéni nyugdíjjárulék,
  o    a 3% egyéni pénzbeni egészségbiztosítási járulék,
  o    a 4% egyéni egészségbiztosítási járulék 7 710 Ft/fő/hó felett,
  o    1,5% munkaerőpiaci járulék,

  A fenti kedvezmények nem érintik a biztosított TB- és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságát és az ellátások összegét. Azaz a bevallásban továbbra is szerepeltetni kell a fenti járulékok alapját! Ezzel kapcsolatban további tájékoztatás várható a NAV oldalán.

  Ez főszabály szerint (egy kedvezményekre nem jogosult munkavállaló esetében) a bruttó bér után számított 33,5% megtakarítást jelent. Azaz 14,5%-kal nő a magánszemély nettó bére (a le nem vont járulékok miatt), és 19% bérjárulék költéséget nem kell megfizetnie a kifizetőnek. Ezek a közterhek először 2020. április 12-én lennének esedékesek. 

  A bérekre vonatkozó mentesítés során nem kell vizsgálni, hogy egy adott munkavállaló az érintett munkakörben dolgozik-e vagy sem. Ha a vállalkozás a tevékenysége alapján jogosult a mentesülésre, akkor az minden dolgozója esetében alkalmazható.

  KIVA alanyok esetén az említett 4 hónapos időszak alatt, a fenti főtevékenységek végzése során nem tekintendő adóalapnak a személyi jellegű kifizetések összege. Azaz márciustól -  júniusig nem kell kivát fizetni a személyi jellegű kifizetések teljes összege után!

   
 • Mire NEM vonatkozik a mentesítés?
  o    15% szja,
  o    osztalék, osztalékelőleg kifizetésre számított adókra,
  o    GYED (TB kifizetőhely esetén továbbra is vonni kell),
  o    EKHO, de a munkabérnek minősülő részre alkalmazható a fizetési mentesség.
   
 • Az éves rehabilitációs hozzájárulás mértéke a korábbi összeg 2/3-ára csökkent (a korábbi 1.449 eFt/év helyett 966 eFt/év), valamint nem kell negyedévente előleget fizetni! Ezzel együtt a bevallási kötelezettség nem szűnt meg, csak a megfizetésre vonatkozik a mentesítés!
   
 • 2020. márciustól - júniusig, összesen 4 hónapra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni. Ha az adózó 2020-ban negyedéves bevallási gyakoriság alá esik, akkor 2020. április 20-án az idei év 1-2 hónapjára vonatkozó járulékát kell bevallani és megfizetni. Ha pedig az adózó éves bevallásra kötelezett, akkor 2021. február 25-ig a 2020. 01-02 és 07-12 hónapokra kell a járulékot bevallani és megfizetni.


Ágazati könnyítések KATA alanyok részére

Az alábbi tevékenységek vonatozásában a kisadózók mentesülnek a kata megfizetése alól 2020. márciustól - júniusig, összesen 4 hónapra. Ez először 2020. április 12-én lenne esedékes. Az érintett tevékenységek:

 • 1. taxis személyszállítás (TEÁOR és TESZOR 4932),
 • 2. fodrászat, szépségápolás (TEÁOR és TESZOR 9602),
 • 3. festés, üvegezés (TEÁOR és TESZOR 4334),
 • 4. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR és TESZOR 8690),
 • 5. villanyszerelés (TEÁOR és TESZOR 4321),
 • 6. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9604),
 • 7. előadó-művészet (TEÁOR és TESZOR 9001),
 • 8. víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés (TEÁOR és TESZOR 4322),
 • 9. szakorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8622),
 • 10. épületasztalos-szerkezet szerelése (TEÁOR és TESZOR 4332),
 • 11. sport, szabadidős képzés (TEÁOR és TESZOR 8551),
 • 12. tetőfedés, tetőszerkezet-építés (TEÁOR és TESZOR 4391),
 • 13. általános járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8621),
 • 14. padló-, falburkolás (TEÁOR és TESZOR 4333),
 • 15. fogorvosi járóbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8623),
 • 16. előadó-művészetet kiegészítő tevékenység (TEÁOR és TESZOR 9002),
 • 17. egyéb sporttevékenység (TEÁOR és TESZOR 9319),
 • 18. fekvőbeteg-ellátás (TEÁOR és TESZOR 8610),
 • 19. konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR és TESZOR 8230),
 • 20. üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5520),
 • 21. testedzési szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 9313),
 • 22. egyéb vendéglátás (TEÁOR és TESZOR 5629),
 • 23. egyéb szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5590),
 • 24. szerencsejáték, fogadás (TEÁOR és TESZOR9200),
 • 25. idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (TEÁOR és TESZOR 8810) és
 • 26. szállodai szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 5510)

A mentesülés a fenti tevékenységek végzése esetén fennáll, nem csak a főtevékenységet kell figyelni.  Ezt a kedvezményt az kisadózó alkalmazhatja, aki 2020. februárban már a kata hatálya alá tartozott. Mindegy, hogy főállású vagy mellékállású, a feltétel az, hogy eddig is kisadózó volt.

A korábbi (2020. március 1. előtt esedékes) adótartozásra az adóhatóság 10 havi részletfizetést és pótlékmentességet ad, melyet a veszélyhelyzet megszűnésének negyedévét követő hónaptól kell megfizetni (a hónapot követő 12. napig).

A mentesítés nem befolyásolja a TB ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét.

Egyéb ágazati intézkedés

Ez az előírás csak a turisztika, vendéglátóipar, szórakoztatás, szerencsejáték, filmipar, előadóművész, rendezvényszervező, sportszolgáltatás főtevékenységet végző ágazatokra vonatkozik:

A nem lakás céljára szolgáló helység bérleti szerződését 2020. június 30-ig nem lehet felmondani, valamint a bérleti díj összege nem emelhető (akkor sem, ha a bérleti szerződés erre lehetőséget ad). 

A 47/2000 (III.18.) KR tartalmazza ezt az intézkedést, de az ezt módosító  61/2000 (III.23) KR erre vonatkozóan nem pontosította az érintett iparágakat, illetve a jogszabály módosítás nem helyezte hatályon kívül ezt az intézkedést. Eszerint hatályos, de jelenleg nem tudjuk a fentinél pontosabban behatárolni az ágazati szereplőket.

Meghosszabbodik a GYED, GYES, GYET ellátásokra vonatkozó jogosultság

A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság 2020.03.24-től meghosszabbodik, a GYED, GYES, GYET ellátás a veszélyhelyzet megszüntetéséig továbbra is folyósításra kerül. Ez idő alatt további ellátás/támogatás nem igényelhető. Kivétel képez ez alól az az eset, ha a szülő átveszi a nagyszülőtől a GYED, GYES jogosultságot.  [58/2020 (III.23.) KR, 59/2020 (III.23.) KR]

A végrehajtási monatórium

Az 52/2020 (III.23) KR szerinti intézkedések:

 • A veszélyhelyzet ideje alatt végrehajtási eljárás nem indítható
 • Az adóhatóság által indított végrehajtások szünetelnek. Ezt azt is jelenti, hogy a visszaigényelt adó (aktuálisan pl. az áfa) teljes összegében kiutalásra kerül akkor is, ha az adózónak más adónemen hátraléka van.
 • Ingatlan kiütésérése (kilakoltatás), árverezésére, lefoglalt gépjármű forgalomból való kivonására nincs lehetőség.
   

Elektronikus fizetőeszköz használata

Az érintéssel használatos bankkártyás fizetések esetében a max. 15.000 Ft értékű vásárlás esetén nem kell alkalmazni a PIN kód használatát. 15 eFt felett továbbra is szükség van az erős-hitelesítésre, azaz a PN kódra. Ezt a könnyítést legkésőbb 2020. április 15-ig bevezetnie kell minden pénzforgalmi szolgáltatónak. [60/2020 (III.23) KR]
 

Megoldások a késve teljesített adóbevallásra, adó megfizetésre

A kormány eddigi gazdasági intézkedéseiből úgy látszik – de ez az én személyes véleményem –, hogy nem fogják kitolni az adóbevallások határidejét. Ennek oka, hogy nem lehet eltekinteni a költségvetési bevételektől olyan adózók esetében, akik meg tudják fizetni az esedékes adókat. Ellenben több lehetőséget ajánlanak fizetési nehézségek orvoslására. Nézzük végig a legfontosabb eseteket:
 
Késve beadott bevallás: 

Igazolási kérelem előterjesztésével lehet igazolni a késedelem okát, de fontos, hogy ezt a bevallással egyidejűleg kell beadni. Ok lehet például, ha valaki önhibáján kívül elmulaszt egy határidőt. Ilyenkor az akadály megszűnését követő 15 napon belül kell a bevallást pótolni, az igazolási kérelemmel együtt.
 
Adóelőleg mérséklés:

Az évközi társasági adó, iparűzési adó, innovációs járulék mérséklésére akkor van lehetőség, ha már előre látható, hogy az idei év adóalapja várhatóan jelentősen elmarad az előző évitől, és ezzel együtt az éves adó is vissza fog esni. A kérelem az adóelőleg esedékességének időpontjáig nyújtható be! Legközelebb az április 20-án esedékes társasági adóelőleg és innovációs járulék előleg tekintetében lehet ez feladat. Ehhez szükség van a vállalkozás éves eredmény tervére. 

Adófizetésre részletfizetési vagy halasztási kérelem: 

Az adóbevallás benyújtását követően, 10 eFt illeték megfizetésével lehet kérelmezni. Ez akkor engedélyezhető, ha a fizetési nehézség nem a kérelmezőnek róható fel (a vírus erre okot ad). A NAV egyedileg köteles vizsgálni a fizetési nehézség kialakulásának okait és körülményeit, emiatt az eljárás 12-24 hónapra is elhúzódhat. Ha a bevallás benyújtását követő 8 napon belül beadjuk a kérelmet, akkor a jogerős döntés meghozataláig szünetel a végrehajtás, azaz nem indítható inkasszó a vállalkozó bankszámlájára. A „megbízható adózó”-ként nyilvántartott vállalkozás esetében évente egyszer 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez az adóhatóság automatikusan, maximum 1,5 mFt összegű tartozásra.

Figyelembe kell azonban venni, hogy bizonyos adókra egyik esetben sem engedélyezhető fizetési könnyítés, így a magánszemélytől levont jövedelemadóra, járulékokra sem. 

A járvány veszélyhelyzet kialakulásának gazdasági hatására tett kormányzati intézkedések és hatósági állásfoglalások várhatóan bővülni fognak. A későbbiekben közzétett változásokról mi is tájékoztatást küldünk.

A fenti határidők kormányrendeletben hosszabbíthatók!

Amennyiben kérdése van a fentiekkel kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.